Vellamon retkipyöräilyreitti ja Päijätsalon BikePolku rakenteilla

20.8.2021

Sysmän Sisu haki ja sai Leader -rahoituksen kaksiosaisen pyöräilyreitistöhankkeen toteutukseen alkuvuodesta. Molemmat reittihankkeista ovat parhaillaan rakenteilla ja tavoitteena saada käyttöön 2022 kuluessa.

HANKKEET

  1. Vellamon retkipyöräilyreitti -nimeä kantava reitistö, joka kulkee ympäri Sysmän ja Hartolan alueen, pitkin vaihtelevia tieosuuksia.
  2. BikePolku -maastoreitti rakentuu uutena polkuna Päijätsalon maastoihin. Aloittelijaystävällinen maastopyöräreitti mahdollistaa liikkumisen saaren luonnossa myös pyörällä. 

TAUSTA

Reitistöhankeet käynnistyivät alkujaan kuntien matkailutoiminnan kehittämisen tarpeesta. Sysmän ja Hartolan kunnat sekä alueen matkailuyrittäjät toteuttivat esiselvityshankkeen, jossa pyörämatkailun potentiaalia alueella arvioitiin. Reitistöhanke nähtiin kannattavaksi ja saman hankkeen puitteissa luonnosteltiin kehityskelpoinen pyöräilyreitistö. Reitistön toteutusta varten tarvittiin rahoitus ja Leader-rahoituksen edellytyksenä hakijana tuli olla yhdistys tai yritys. Sysmän Sisu ry lähti hakemaan Leader-rahoitusta Sysmän osalta ja Hartolan latu puolestaan Hartolan alueen osalta. Molempien yhdistysten hakemukset hyväksyttiin ja reitistön rakennushankkeet saatiin viimein käynnistää alkukesästä 2021.

TOTEUTUS

Retkipyöräilyreittiä on rakennettu alusta asti Sysmän Sisun ja Hartolan ladun yhteistyössä. Reitistö tullaan tuntemaan nimellä Vellamon retkipyöräilyreitti, jonka nimen ja logon käyttöön haettiin lupa Päijät-Hämeen liitolta. Vellamon retkipyöräilyreitti mahdollistaa jatkossa laajenemisen myöhemmin myös laajemmalle Päijät-Hämeessä. 

Retkipyöräilyreitin tärkeimmät osuudet "Rengasreitti: Sysmä - Hartola" ja Suopellontien osuus tullaan opastamaan liikennemerkein. Loput reitistöstä julkaistaan sähköisinä karttasovelluksissa sekä printtikarttoina. Kuntien keskustan alueille tullaan pystyttämään opaskartat koko reitistöstä.

Opasviittojen ja -taulujen pystytykseen haettiin kesän aikana lupia ELY-keskukselta. Retkipyöräilyreitin opasviitat saapuivat elokuun alussa ja liikennemerkkien pystytys saatiin valitun urakoitsijan toimesta käynnistettyä heti, kun ELY-keskuksen toimenpidelupa tuli voimaan. Liikennemerkkien pystytys on parhaillaan käynnissä. 

Päijätsalon BikePolun toteutus kilpailutettiin kokonaisurakkana. Urakkaan sisältyi loppullisen reittilinjauksen suunnittelu sekä rakennustyöt. Suunnittelutyö etenee tällä hetkellä ja hyväksytyn suunnitelman jälkeen päästään käynnistämään reitin rakennushanke maastossa.