Sisun keskustelutilaisuus Sysmän liikuntapuistosta

26.9.2021

Sysmän uuden päiväkotikoulun läheisyyteen on suunnitteilla liikuntapuisto. Suunnittelutyö on käynnissä ja Sysmän Sisun puheenjohtaja Lilli Rantahakala edustaa seuraamme sidosryhmien palaverissa to 30.9. Puheenjohtajan tehtävä on viedä palaveriin seuralaistemme kommentit, ideat ja näkökulmat Sysmän liikuntapaikkoihin liittyen. 

Pidämme kaikille sisulaisille avoimen keskustelutilaisuuden Sysmän Yhtenäiskoulun ruokalassa sekä samaan aikaan Teams-palaverina
tiistaina 28.9 klo 17 alkaen. 


Mikäli osallistut keskustelutilaisuuteen paikan päällä, ilmoittaudu etukäteen sähköpostilla lilli.rantahakala@gmail.com. Noudatamme sisätiloissa maskisuositusta. Sisäänkäynti ruokalaan välituntipihan vasemmasta sisäkulmasta.

Tervetuloa mukaan!

Voit liittyä teams-palaveriin tällä linkillä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2VhNzA4YjMtYzVmOC00YTFjLWI1YmMtNDZiNDJjY2RhYzA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224077cecb-acd7-4880-8022-9ed9f30e6f8f%22%2c%22Oid%22%3a%226171f599-11a4-4858-b707-005a147a34dc%22%7d