Päijätasalon BikePolku-hankkeen päivitetty reittiluonnos

30.9.2021

BikePolku-hankkeen reitin rakentaminen alkaa maastossa lähiviikkojen aikana. Rakennusurakan aloituspalaveri pidettin Sysmän kunnanvirastolla 24.9.2021.

Mukana palaverissa oli valitun urakoitsijan edustaja Vesa Blomqvist, Sysmän kunnan edustaja ja urakan valvoja Jukka Onninen sekä rahoituksen hakeneen Sysmän Sisu ry:n edustajat Lilli ja Mikko Rantahakala.

Palaverissa käytiin läpi mm. urakka- ja reittisuunnitelma, varottavat luontokohteet, tiedottaminen, käytettävät kulkureitit, aikataulu ja opastus. 

Reitin rakentaminen päästään aloittamaan kuluvan syksyn aikana ja tehdään loppuun kevään 2022 aikana lumitilanteen salliessa. Tavoiteena on saada urakka päätökseen kesäkuun 2022 loppuun mennessä.