PYÖRÄILY

Pyöräily on lajina taas hyvässä kasvussa. Pyöräily ei ole Sysmän Sisussa virallisena lajijaostona, mutta jäsennemme harrastavat pyöräilyä monipuolisesti.

Maastopyöräilyyn Sysmässä on ollut joitakin vuosia Ohrasaaren maastopyöräilyreitti joka soveltuu hyvin tekniseen ajoharjoitteluun maastossa. Eritasoiset pyöräilijät ovat toivoneet lisää monipuolisempia reittejä ja lisäksi alueen pyörämatkailuun on alettu panostaa, niin kunnan kuin matkailuyrittäjien puolesta.

Sysmän Sisu on osaltaan kehittämässä lähialueen pyöräilymahdollisuuksia. Keväällä 2020 seura haki ja sai Leader-rahoitusta pyöräilyreitistöjen kehittämiseen. 


 

KÄYNNISSÄ OLEVAT REITTIHANKKEET

 

BikePolku - Päijätsalo

Sysmän Sisun saamalla Leader-rahoituksella Päijätsaloon rakentuu kaudella 2022 uusi aloittelevienkin maastopyöräilijöiden ehdoilla toteutettava reitti joka tullaan tuntemaan nimellä BikePolku.

Seuraa haketta myös sosiaalisessa mediassa: @bikepolku

REITTILUONNOS (30.9.2021)

 

Vellamon retkipyöräilyreitti

Sysmän ja Hartolan alueen matkailun edistämiseksi rakennetaan uutta Vellamon retkipyöräilyreittiä. Hanketta tehdään Sysmän Sisun sekä Hartolan ladun yhteistyössä. Hanke rahoitetaan Leader-rahoituksella sekä alueen yritysten tuella.

Retkipyöräilyreitistön pääreitit tullaan merkitsemään tiealueille uuden tieliikennelain mukaisin opastein. Osa reitistön pidemmistä kiertoreiteistä tullaan julkaisemaan ainoastaan mobiili- ja printtikartoilla.

Kuntien keskusta-alueille tullaan pystyttämään reitistöstä kertovat opastaulut. 

 

Hankkeiden tilanne

6/2021 BikePolku: Sopimus reitin rakentamisesta urakoitsijan kanssa. 

8/2021 Retkipyöräilyreitti: Liikennemerkit ja tarviikkeet saapuneet.

8/2021 Retkipyöräilyreitti: Opasteviittojen pystytys käynnissä urakoitsijan toimesta.

24.9.2021 BikePolku: Urakan aloituspalaveri, Sysmän kunnanvirasto

Urakoitsija: Vesa Blomqvist, Urakan valvoja/ Sysmän kunnan edustaja: Jukka Onninen, Sysmän Sisu ry:n edustajat Lilli & Mikko Rantahakala

Käsiteltävät asiat: Reittisuunnitelma, Alueen luontoarvot ja varottavat luontokohteet, Tiedottaminen, Opastus ja suojaus, Kulkureitit, Lastaus- ja purkualueet, Maansiirtotyöt, Turvallisuus, Muut avoimet asiat

30.9.2021 BikePolku: Päivitetty reittiluonnos 1.2 

30.9.2021 Retkipyöräilyreitti: Reitin liikennemerkit saatu pystytettyä Hartolan puolelle urakoitsijan toimesta (Korjaus H Pajunen - Hartolan maarakennus). Merkkien pystytys jatkuu Sysmän puolella Lokakuun 2021 loppupuolella. Tiealueiden merkit valmiina 5.11.2021 mennessä.

9.11.2021 Retkipyöräilyreitti: Loppujen liikennemerkkien asennus siirtyy keväälle 2022  urakoitsijan loukkaantumisen seurauksena. Järjetettiin myös uusi kilailutus vaihtoehtoisille urakoitsijoille jotka pystyisivät tekemään asennukset vielä ELY-luvan voimassa olon aikana, mutta vaihtoehtoista urakoitsijaa ei ajoissa löytynyt. ELY-lupa merkkien asennukseen päivitetään kun uusi urakoitsija sopimus ja aikataulu varmistuu. 

 

UUTISET AIHEESTA

20.8.2021 Vellamon retkipyöräilyreitti ja Päijätsalon BikePolku rakenteilla

 


 

PYÖRÄILY SISUSSA

 

Emme ole "virallinen" pyöräilyseura, mutta Sisun jäsenet tekevät yhdessä maastopyöräily- ja maantielenkkejä aika ajoin. Pyöräilytoimintaa ollaan seurassamme herättelemässä ja ajamaan ovat tervetuleet kaikki pyöräilijät tasosta sekä kalustosta riippumatta.

Pyöräilyä voi harrastaa hyvin monipuolisesti ja Sysmän alueen tie- sekä polkuverkosto mahdollistaa paljon upeita reittejä kun vain avaa kartan ja polkaisee itsensä liikkeelle.

 

Oletko kiinnostunut pyöräilystä ja haluat lenkkiseuraa?  

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan: O4O 75O 2011 / mikko.rantahakala (at) gmail.com

 

Toiminnan mahdollsia kehitysalueita

  • Säännölliset harjoitukset
  • Reissut pyöräilykilpailuihin ja -tapahtumiin 
  • Pyöräilyyn liittyvän tietotaidon jakaminen harjoittelun, kaluston ja reittien osalta